Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas.

 

Predmet plnenia
Predmetom plnenia je dodávka tovaru od Needyx s.r.o. (IČO 46511539), prostredníctvom internetového obchodu facka.sk, na základe objednávky kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailu.

Fakturačné údaje:
Needyx s.r.o.
Budatínska 69
851 06 Bratislava
IČO: 46511539
DIČ: 2023439847
Nie sme platcami DPH.

 

Ceny
Cena uvedená pri tovare je konečná (nie sme platcami DPH). Cena tovaru sa rozumie cena za 1ks konkrétneho tovaru bez ceny za dodanie a spôsob platby. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob.

Dodacia doba a platobné podmienky
Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená, do koľko dní daný tovar odosielame (odovzdávame balík doručovateľskej spoločnosti) Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky aj čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od doručenia informačného e-mailu.

Spôsob dodania
Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., službou Zásielkovňa.sk alebo kuriérom. Cena za službu je uvedená pri objednávke tovaru a na samostatnej stránke o poplatkoch. Doručenie zásielky trvá približne 1-3 pracovné dni.

Spôsob platby
Platbu za objednávku môžete realizovať len dobierkou.Každá zásielka obsahuje faktúru – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak – v prípade darčekového balenia).

Poštovné, dopravné a iné poplatky
K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné, dopravné a balné:

  • doporučenou zásielkou na Slovenskú poštu (2,50€)
  • zásielkovna.sk na výdajné miesto (2,50€)
  • kuriérom do vlastných rúk (4,50€)

Záručná doba a Reklamovanie tovaru

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

Odstúpenie od objednávky
Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Tovar je potrebné zaslať na adresu Needyx s.r.o., Budatínska 69/3063, 851 06 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 pracovných dní po doručení vrátenej zásielky, na účet ktorý si uvediete, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Poštovné náklady na vrátenie tovaru nepreplácame.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo pri zjavnej tlačovej alebo technickej chybe, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 pracovných dní na účet ktorý si uvediete, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru
Predávajúci poskytuje záruku na tovar 24 mesiacov. Začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana
Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa
  • vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt alebo pre potreby doručovateľskej spoločnosti)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, navyše: obchodný názov, IČO, DIČ a IČ DPH (pre vystavenie faktúry)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do Zákazníckej sekcie. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude bezodkladne zrušené.

Osobné údaje a online platby
V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne len informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Osobné údaje a tretia strana
Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.

Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Používanie materiálov zo stránky
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od prevádzkovateľa obchodu facka.sk zakázané.